prazna.gif (43 bytes)
:: Home Page   :: Photo Gallery (1)   :: Photo Gallery (2)   :: Certificates   :: Kontakt      Mokré a vlhké steny…
  ...spôsobujú chátranie vašich objektov!

  KVALITA ZA NÍZKE CENY!

  PROSYSTEM HS - Zariadenie na sanáciu stien od kapilárnej vlhkosti...
  • Šetrí energiu i výdavky na vykurovanie
  • Chráni a zvyšuje hodnotu objektu
  • Odpadajú výdavky na renováciu a opravu objektu
  • Zvyšuje kvalitu života a vytvára priestor na spríjemnenie bývania
  • Odstraňuje potencionálne zdravotné tažkosti

  ...Presvedčte sa, suche steny majú dlhšiu životnosť!


  Prečo použiť PROsystem?
  • Vyrobený nezávisle vyskúšaný a schválený podľa EU noriem (EN 50081-1-1992, EN 50082-1-1997)
  • Nízka spotreba energie. Pristroj účinkuje s elektrickým adapterom alebo s batériami, v prípade výpadku elektrického prúdu
  • Bezhlučné pôsobenie
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia, bez stavebných prác a bez poškodenia stien
  • Vysušuje a ochraňuje váš objekt, zabraňuje chátraniu a chráni jeho hodnotu  KAPILÁRNA VLHKOSŤ A PROSYSTEM
  Kapilárna vlhkosť sa vyskytuje v objektoch bez hydroizolácie alebo tam kde je hydroizolácia poškodená. Hlavné stavebné materiály (omietka, tehla, kameň atď.) sú pórozné a napätie podzemných vôd spôsobuje ich dvýhanie cez tenké kapiláry vo vnútri stavebných materiálov.
  Voda obsahujúca soli sa ľahko dvyhne na 2M nad povrch zeme. Voda a výlučky soli sa začnú vysušovať na povrchu stien. Výsledkom je vytvorenie viditeľných soľných nánosov-fľakov na stenách a chemický rozpad omietky. Mráz len urýchľuje tento proces. Znova nanosenie omietky alebo aj protivlhkostnej omietky nemôže vysušiť už vlhké steny.
  Povrchová napätosť vodných molekúl umožńuje kapilárne dvyhanie vlhkosti v stenách kvôli rozdielu v elektrickom náboji medzi stenou (+ pol) a vlhkým zemským povrchom (- pol). Prosystem zariadenie vysiela elektromagnetické vlny nízkych frekvencií do stien. To znižuje povrchové napätie vodných molekúl, kvôli čomu dochádza k ich spojeniu, zvyšuje ich hmotnosť a odtok vody zo stien do zemi. Týmto procesom je ďalšie dvyhanie vody znemožnene.

  Príznaky kapilárnej vlhkosti sú:
  • Nepríjemná vôňa po vlhkosti
  • Vznik plesni
  • Odpadanie, pukanie omietky na stenách a poškodenie farieb, stváranie fľakov
  • Vylučovanie vápná a nitrátov
  • Vytváranie soľných fľakov
  • Výrazne chladné priestory


  PRED INŠTALÁCIOU PROSYSTEMU

  8 MESIACOV NESKÔR    PROsystem účinkuje na všetky steny a medzistenné priestory v predpísanom polomeru okrem veľkých kovových prekážok (kovové cisterny, železné garážové dvere atď.). Doba vysušovania môže trvať od 4 mesiacov do 2 rokov.
  V zriedkavých prípadoch pri sťažených podmienkach i viac, čo závisí od percenta vody v stenách, ich hrúbky, stavebného materiálu, od druhu zemského povrchu, teploty vzduchu atď. Vo vačšine prípadov sa po 6 mesiacoch množstvo vody v stenách zníži do 50 % .
  Nepríjemná vôňa po plesni zaniká po 45 dňoch od inštalácie prosystemu.


  T E C H N I C K É     Ú D A J E
  Model Polomer Rozmery Váha Spotreba Energie
  Prosystem HS-11 11 m 150x80x64 mm 0,335 kg 4,5 Wh
  Prosystem HS-17 17 m 150x80x64 mm 0,335 kg 4,9 Wh
  Prosystem HS-27 27 m 150x80x64 mm 0,335 kg 5,8 Wh
  Prosystem HS-67 67 m 150x80x64 mm 0,335 kg 6,8 Wh
  Baterije 2 x 1.5 V / UM - 2 - Alkalne


  GARANCIA: 3 roky
  Výrobca dáva 3 roky záruku na učinkovanie zariadenia, vrátene výrobnej chyby prístroja.
  Garancia sa nevzťahuje za škody vzniknuté nesprávnou manipuláciou a škody spôsobené prírodnými haváriami ako je požiar, záplava atď.
  Ďalej sa zŕuka nevzťahuje na neoprávnené otváranie zariadenia - prístroja.

  We are searching for agents!

prazna.gif (43 bytes)
prazna.gif (43 bytes) :::::::::::::::::::::::::::::::::: Kontakt ::