prazna.gif (43 bytes)
:: Home Page   :: Photo Gallery (1)   :: Photo Gallery (2)   :: Certificates   :: Kontakt      Mokre i wilgotne ściany...
  ...prowadzą do nieuniknionego niszczenia obiektów!

  JAKOŚĆ ZA NAJNIŻSZĄ CENĘ

  PROSYSTEM HS - urządzenia do usuwania wilgoci kapilarnej...
  • oszczędzają energię i zmniejszają koszty ogrzewania,
  • zabezpieczają i podnoszą wartość obiektów,
  • eliminują koszty renowacji i napraw,
  • podnoszą jakość życia: pomieszczenia są bardziej przyjazne dla ludzi,
  • usuwają potencjalne ryzyko problemów zdrowotnych.

  ...przekonajcie się Państwo sami, suche ściany mają dłuższą żywotność!


  Zalety urządzeń PROsystem?
  • zostały wyprodukowane, niezależnie sprawdzone i dopuszczone do użytku zgodnie ze standardami UE (EN 50081-1-1992, EN 50082-1-1997),
  • mają niskie zużycie energii (do 4,5 W/h),
  • wyposażone są w adapter elektryczny lub bateriw na wypadek awarii energii elektrycznej,
  • działają bezgłośnie,
  • montaż jest szybki i łatwy bez ingerencji budowlanych oraz konieczności wprowadzania anod i przewodów do struktury ściany,
  • osuszają i chronią budynek, zapobiegając jego niszczeniu i zachowując jego wartość.
  WILGOĆ KAPILARNA I PROSYSTEM
  Wilgoć kapilarna pojawia się w budynkach bez hydroizolacji lub tam, gdzie uległa ona uszkodzeniu. Główne materiały budowlane (cegła, tynk, kamień itp.) mają porowatą strukturę i napięcie powierzchniowe wody gruntowej powoduje, że jej poziom podnosi się i przenika ona poprzez drobne kapilary do wnętrza materiałów budowlanych. Dotyczy to zwłaszcza piwnic.
  Woda z rozpuszczonymi w niej solami z gruntu może się podnieść nawet do wysokości 2 m nad poziom gruntu. Woda i wytrącone z niej sole zaczynają wysychać na powierzchni ścian, a efekty tego procesu widoczne są w postaci zacieków z wytrąconych soli oraz niszczenia tynku i ścian. Mróz przyspiesza jeszcze ten proces. Ponowne naniesienie warstwy tynku - nawet jeśli ma właściwości zabezpieczające przed wilgocią - nie może doprowadzić do osuszenia ścian.
  Napięcie powierzchniowe cząsteczek wody umożliwia kapilarne podnoszenie się wilgoci w ścianach na skutek różnicy między ładunkiem elektrycznym ściany (biegun dodatni) i wilgotnym podłożem (biegun ujemny). Urządzenia PROsystem wysyłają słabe fale elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości w kierunku ścian. Powoduje to zmniejszenie napięcia powierzchniowego cząsteczek wody, co sprawia że łączą się one, powiększając swój ciężar i spływają ze ścian do ziemi. W ten sposób uniemożliwia się podnoszenie się wody.


  Pojawienie się wilgoci kapilarnej znamionują:
  • nieprzyjemny zapach,
  • powstawanie pleśni,
  • odpadanie tynku ze ścian, uszkodzenie farby (rozwartstwianie),
  • wytrącanie się wapna i azotanów,
  • obecność soli na powierzchni ścian,
  • chłód wyczuwalny w pomieszczeniach.


  PRZED ZAŁOŻENIEM URZĄDZENIA

  8 MIESIĘCY PÓŹNIEJ   
  Urządzenia PROsystem działają we wszystkich ścianach oraz ściankach działowych w przwidzianym promieniu za wyjątkiem przegród metalowych, takich jak żelazne cysterny, żelazne drzwi garażowe itp.
  Proces osuszania może trwać od czterech miesięcy do dwóch lat. W nielicznych przypadkach, na skutek niesprzyjających warunków, może trwać dłużej, co zależy od procentowej zawartości wody wewnątrz ścian, ich grubości, zastosowanych materiałów budowlanych, właściwości przepuszczalnych gruntu, temperatury powietrza itp. W większości wypadków po 6 miesiącach ilość wody w ścianach zmniejsza się o 30 - 50% w porównaniu ze stanem przed założeniem PROsystemu.
  Nieprzyjemny zapach pleśni znika po 45 dniach od zamontowania PROsystemu.


  D A N E   T E C H N I C Z N E
  Model Promień Powierzchnia Wymiary Ciężar Zużycie energii
  Prosystem HS-11 11 m c. 400 m2 150x80x64 mm 0,335 kg 4,5 Wh
  Prosystem HS-17 17 m c. 800 m2 150x80x64 mm 0,335 kg 4,9 Wh
  Prosystem HS-27 27 m c. 2300 m2 150x80x64 mm 0,335 kg 5,8 Wh
  Prosystem HS-67 67 m c. 14100 m2 150x80x64 mm 0,335 kg 6,8 Wh
  Adapter: 230 V AC/12 V DC Baterie: 2 x 1,5 V/UM-2 Alkaliczne


  GWARANCJA: 3 lata
  Producent daje trzyletnią gwarancję na działanie urządzenia, obejmującą usterki fabryczne w funkcjonowaniu urządzenia.
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem oraz usterek powstałych na skutek działania siły wyższej (powódź, pożar, pęknięcie rury...).
  Gwarancja nie obowiązuje także w przypadku niefachowego ingerowania w urządzenie.


  We are searching for agents!

prazna.gif (43 bytes)
prazna.gif (43 bytes) :::::::::::::::::::::::::::::::::: Kontakt ::