Hvad er kapillær fugt?

Forekomsten i bugninger uden isoleri- ngsmateriale. Da det grundæggende bygge- materiale er porøs, stiger fugten gradvis op gennem denne porøsitet via kapillær fugt, der findes i byggematerialet

  Konsekvenser

Den første er ødelæggelse i materiale og lagdeling. Vand, der er i væggen ændrer sin fysiske tilstand. Frost om vintrene, damp om somrene, der kommer i konstruktioner hvilket medfører en konstant

  Referencer

PROsystem er blandt de førende i verden inden for rehabilitering af opstigende fugt. Et stort antal reference obje- kter af uvurderlig kulturel værdi, samt tilfredse kunder bekræfter systemets succes

  Andre typer af fugt

På anlægget kan også forekomme andre typer af fugt Årsager til dette kan være objektets utæthed for regn, spilde vand, grundvand...

Nyheder


PROsystem samlet
PROsystem pa internationale messer


PROsystem International Team, ECOBUILD London 2016
Facebook


Udskilles der

 

PROsystem
Effekt af PROsystem er baseret på det faktum at vandet bevæger sig inden for det elektromagnetiske felt på grund af interne spændinger, som følge af forskelige polaritet mellem væggen og jorden.

Tørringsprocessen
Under tørringsprocessen bliver vægges overflade tørret først og derfor begynder beskadigede materialer (maling og puds) bortødsle og falde af. Det er også en af indikator for forandring der sker i tørringsprocessen i objektet. Som følge af tørringen skifter materialer ofte farve (bliver lysere), og bliver glatterer at røre ved.