prazna.gif (43 bytes)
:: Home Page   :: Photo Gallery (1)   :: Photo Gallery (2)   :: Certificates   :: Kontakt      Mokré a vlhké stěny…
  … způsobují chátrání vašich objektů!

  KVALITA ZA NÍZKÉ CENY!

  PROSYSTEM HS - zařízení na sanaci stěn od kapilární vlhkosti…
  • Šetří energii a výdaje na vytápění
  • Chrání a zvyšuje hodnotu objektu
  • Odpadají výdaje na renovaci a opravu objektu
  • Zvyšuje kvalitu života a vytváří prostor pro zpříjemnění bydlení
  • Odstraňuje potencionální zdravotní těžkosti

  ...vyzkoušejte suché stěny mají delší životnost!


  Proč použít PROsystem?
  • PROsystem HS-27 je vyrobený a schválený podle norem EU (EN 61000-6-3, EN 61000-6-1)
  • Má nízkou spotřebu energie. V případě výpadku (obr.) elektrického proudu pracuje na baterky
  • Bezhlučný provoz
  • Rychlá a jednoduchá instalace, bez nutnosti stavebních úprav a bez poškození stěn
  • Vysušuje a ochraňuje váš objekt, zabraňuje chátrání staveb a chrání hodnotu  KAPILÁRNÍ VLHKOST A PROSYSTEM
  Kapilární vlhkost se vyskytuje v objektech bez izolace proti vodě, nebo tam kde je tato izolace poškozená. Hlavní stavební materiály ( omítka, cihla, kámen atd.) jsou porézní a napětí podzemních vod způsobuje jejich stoupání přes tenké kapiláry uvnitř stavebních materiálů.
  Voda obsahující sůl se lehko zvedne na 2 m. nad povrch země. Voda a sloučeniny soli se začnou vysušovat na povrchu stěn. Výsledkem je vytvoření viditelných solných nánosů- skvrn na stěnách a chemický rozpad omítky. Mráz jen urychluje tento proces.
  Nové omítnutí zasaženého zdiva nebo nanesení proti vlhkostní omítky nemůže už vysušit vlhké stěny.
  Povrchové napětí molekul vody umožňuje kapilární zvedání vlhkosti ve stěnách kvůli rozdílu v elektrickém náboji mezi stěnou (+ pol) , a vlhkým povrchem země (-pol). Zařízení Prosystem vysílá do stěn elektromagnetické vlny nízkých frekvencí. To snižuje povrchové napětí molekul vody a důsledkem toho dochází k jejich spojení. Zvyšuje se jejich hmotnost a dochází k odtoku vody ze stěn zpět do země. Tímto procesem je znemožněno následné zvedání vody ze země.


  Příznaky kapilární vlhkosti jsou:
  • Nepříjemný zápach po vlhkosti
  • Vznik plísní
  • Padání nebo pukání omítky na stěnách a poškození barev, tvoření skvrn
  • Vylučování vápna a nitrátů
  • Vytváření solných skvrn
  • Výrazně chladné místnosti

  PŘED INSTALACÍ PROSYSTEMU

  O 8 MĚSÍCŮ POZDĚJI   
  PROSYSTEM působí na všechny stěny a prostory v uvedeném poloměru, kromě velkých kovových překážek ( Kovové nádrže, železné garážové dveře atd.)
  Doba vysušování může trvat od 4 měsíců do dvou let. V některých případech , zvláště při stížených podmínkách, může doba vysoušení být delší. V těchto situacích záleží na procentu vlhkosti ve stěnách , síle zdiva a druhu použitého stavebního materiálu, na druhu povrchu země, teploty vzduchu atd. V naprosté většině případů se po 6 měsících sníží množství vody ve stěnách o 50 %.
  Nepříjemný plísňoví zápach zanikne po 45 dnech od instalace Prosystemu.


  T E C H N I C K É     Ú D A J E
  Model Poloměr Povrch Rozměry Hmotnost Spotřeba energie
  Prosystem HS-11 11 m c. 400 m2 150x80x64 mm 0,335 kg 4,5 Wh
  Prosystem HS-17 17 m c. 800 m2 150x80x64 mm 0,335 kg 4,9 Wh
  Prosystem HS-27 27 m c. 2300 m2 150x80x64 mm 0,335 kg 5,8 Wh
  Prosystem HS-67 67 m c. 14100 m2 150x80x64 mm 0,335 kg 6,8 Wh
  Baterie 2x1,5V/UM-2- Alkalické


  ZÁRUKA: 3 roky
  Výrobce poskytuje 3 roky záruku na chod přístroje, včetně výrobní chyby přístroje.
  Záruka se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou manipulací a škody způsobené přírodní pohromou jako je požár, záplavy atd.
  Dále se záruka nevztahuje na neoprávněné otevření a poškození zařízení přístroje.

  We are searching for agents!

prazna.gif (43 bytes)
prazna.gif (43 bytes) :::::::::::::::::::::::::::::::::: Kontakt ::